Arkitekturgruppen i närmiljön

Arkitekturgruppen träffades den 8 november och det var stor uppslutning. Uppgiften var arkitekturbilder från vars och ens närmiljö. Var och en berättade om sina bilder och vi fick på det sättet se bebyggelse från olika delar av Malmö och även från Lomma.

Det blev också en inblick i hur olika stadsdelar har utvecklats, nya bostadshus har växt fram och ibland har den ursprungliga utsikten helt förändrats.Vi fick se drömska bilder från en öde gata.

Hus hade renoverats och målats i färger som verkligen bröt av från omgivningen mm, mm.

Vi testade något nytt med att kommentera bilderna. Någon visade sina fem bilder och sedan fick en annan deltagare välja en bild av dessa och motivera valet av bild, vad bilden hade att säga, vilka känslor den väckte, hur fotouppgiften lösts osv.

Sedan fick två andra göra samma sak. Om intresse finns i gruppen så kan några andra prova på detta nästa gång.

foto: Karin

Sedan var det dags för Claes Larsson att visa resebilder från Ribe på södra Jylland i Danmark. Ribe grundades år 700 och är Danmarks äldsta stad.

Ribe har många gamla byggnader bevarade. Det var hus med väggar i vacker tegel, det var korsvirkeshus och regnvåta gator med vackra gatstenar.

Det är värdefullt för oss i gruppen att se arkitekturbilder från andra länder också.


Nästa Arkitekturträff blir
torsdagen den 7 december kl 18.30.
Uppgiften är att ta bilder på husgrunder och där hitta intressanta motiv. Det gäller att få rätt placering av motivet och balans i bilden. Det kan vara en ovanlig ventil, puts som bitvis fallit av och bildar ett mönster, det kan vara rör, kanske en blomma som sticker upp ur asfalten intill husgrunden och mycket mer.

Välkomna
// Ingrid