Gatufotogruppen – tema HELG

Gatufotogruppen samlades till årets andra möte den 22 februari i klubblokalen. Det var ett femtontal personer på plats och Claes var med på zoom från Lund. En ny betalande medlem samt 2 intresserade som var på testbesök hälsade särskilt välkomna till mötet.

Första punkten på dagordningen var redovisning av bilder från uppgiften över jul och nyår. Ett drygt 60-tal bilder hade lämnats in och utgjorde ett bra urval av de olika teman som uppgiften bestod av:

  • Tomtar eller andra figurer kring jul och nyår.
  • Snö
  • Is
  • Vinterlek
  • Julstämning
  • Nyårsstämning

Bildvisningen höll oss sysselsatta fram till fikadags, som sedvanligt serverades i halvtid.

Andra punkten på dagordningen var “bildanalys av inskickad bild”. Claes var snabbast att hörsamma vår förfrågan om frivilliga  att sända in bild för analys. Ulf som anmält sig att analysera bilden, tog nytta av sin erfarenhet från “Bildgruppen”, och lät oss höra vad han såg i bilden och vilka känslor detta gav upphov till. Parallellt med Ulfs synpunkter fick vi ett antal kommentarer från gruppen och en bra diskussion följde. Vi tackar Claes och Ulf för vår första “Bildanalys” på egen hand i Gatufotogruppen. Sammanfattningsvis var intrycken positiva, och vi kommer att fortsätta med denna programpunkt framöver. Peter står näst på tur med en bild.

Avslutningsvis redogjorde undertecknad för att projekt som Malmö Museum bjudit in oss att deltaga i. Museet gjorde en fotodokumentation av Malmö 1974. Där ett stort antal fotografer från FFIM’s föregångare Malmö Foto Klubb deltog. Man hade delat in Malmö i ett tjugotal områden som respektive fotograf dokumenterade. Malmö var på den tiden i kraftig förändring med mycket rivningar och nybyggnation. Det är nu vår utmaning att 50 år senare dokumentera Malmö igen. De gamla bilderna är utgångspunkten för vårt arbete, där vi uppsöker de olika platserna och dokumenterar hur det ser ut idag. Vi börjar med ett snävt urval av de gamla bilderna och presenterar för museet vad vi har gjort, för att stämma av att det är till båda parters gillande. Det första avstämningsmötet hålls mitten av april och vi bestämmer hur vi går vidare därifrån.

8 personer anmälde intresse för att delta och noterade vilket område i Malmö som intresserade dem mest.

Nu var mötet slut för denna gången och vi ses igen 21 mars. Uppgiften till etta möte är redan satt, och ett mail till Gatufotogruppens maillista kommer att skickas ut inom kort.

Ingemars helgbild
Så här tolkade Leif M temat Helg.