Landskapsgruppen i sta´n

Utflykt med Landskapsgruppen den 21 januar 2024

Tyvärr blev denna rapport försenad.

Utflykten i januari ägde rum den 21 januari. På grund av tuffa väglag under januari, planerade vi att träffas på Stortorget i Malmö istället för att fotografera stadslandskap på Malmö Väster.

För att inte konkurrera med gatufotogruppens motiv, så stod istället gatan och gränden i fokus utan människor och bilar, vilket var en extra utmaning.

15 glada medlemmar kom och lärde på så sätt känna Malmö Väster på nytt sätt.

Efter 90 minuters fotografering fikade vi med fördel på Kramers hörna.

Den 7 februari redovisades bilderna i föreningslokalen, och till detta möte kom även medlemmar som inte var med på utflykten, vilket var trevligt!
/Wolfgang

Full action på gator och gränder
foto: Jan L
Fika är en stor del av FFiM sammankomster
foto: Anne-Grethe