FFiM:s stipendium instiftades vid föreningens 40-årsjubileum 1976 och delas ut årligen till förtjänstfull fotograf, bördig från och/eller verksam i Skåne.
Det är ovanligt att en idell förening delar ut stipendier och därmed påverkas naturligtvis stipendiesumman som är på 5000 kr.
De senaste årens stipendium, har bl.a utdelats till Ralf Nykvist, Ewa-Mari Johansson, Jens Lennartsson, Thomas H Johnsson och Anders Hansson.

 

2021 års stipendiat

Nils Petter Löfstedt har tilldelats

2021-års FFiM-stipendium
på 5 000 kronor.

Juryns motivering lyder:
”Med årets stipendium vill vi uppmärksamma Nils Petter Löfstedts arbete med Malmöfotografen Jean Hermansons bildskatt i projekten Himlens Mörkrum och Himlens Mörkrum 2.
Nils Petter har gjort och gör ett gediget arbete med att levandegöra stillbilderna i film som fått stort positivt gensvar både från kritiker och publik. Givetvis vill vi också visa vår uppskattning för övriga foto- och filmprojekt som Nils Petter gjort och kommer att göra.

 

Läs mer om presentation av Marie på >> https://ffim.se/2022/10/ffim-stipendiaten-2021-nils-petter-lofstedt/


 

Tidigare stipendiater

2020 Marie Jönsson

2019 Hans Jonsson

2018 John S Webb

2017 Åsa Sjöström

2016 Lars Dareberg

2015 Roland Thysel

2014 Anders Hansson

2013 Thomas H Johnsson

2012 Jens Lennartsson

2011 Ewa-Mari Johansson

2010 Ralf Nykvist

2009 Ingemar D. Kristiansen

2008 Stina Deurell

2007 Janus Langhorn

2006 Anne-Grethe Holt

2005 Brutus Östling

2004 Freddie Hansen

2003 Merja Vazquez Dias

2002 Erik Mårtensson

2001 Torbjörn Andersson

2000 Ingen utdelning

1999 Albert Wiking

1998 John Arvidsson

1997 Kenneth Håkansson

1996 Lena Wilhelmsson

1995 Pelle Hedlund

1994 Lotte Möller

1993 Terje Hellesö

1992 Bengt Persson

1991 Steve Howard

1990 Inger Arvidsson

1989 Laszlo Bogardy

1988 Christer Mårtensson

1987 Björn Andersson

1986 Leif Rosén

1985 Föreningen Fotogalleriet i Lund

1984 Lars Kjellberg

1983 Karlo Pesjak

1982 Karl-Gustaf Berglund

1981 Viggo Rivad

1980 Per Chriveus

1979 Arne Forsell

1978 Ingen utdelning

1977 Eva Rosth

1976 Edgard Eriksson /N