FFiM:s stipendium instiftades vid föreningens 40-årsjubileum 1976 och delas ut årligen till förtjänstfull fotograf, bördig från och/eller verksam i Skåne.
Det är ovanligt att en idell förening delar ut stipendier och därmed påverkas naturligtvis stipendiesumman som är på 3000 kr.
De senaste årens stipendium, har bl.a utdelats till Ralf Nykvist, Ewa-Mari Johansson, Jens Lennartsson, Thomas H Johnsson och Anders Hansson.

 

2018 års stipendiat

John S Webb fick 2018 års stipendium.

FFiM:s stipendium för 2018 tilldelas Malmöfotografen John S Webb, en flitig bildberättare och naturbevakare. Hans landskap visar genomgående människans påverkan, utan att det behöver finnas människor på bild. Under sin långa karriär har han med sitt bildskapande kunnat visa prov på utveckling i en ofta negativ riktning vid sidan av alla sina sköna och hoppingivande naturbilder.

- Människan är alltid med på något plan i vår yttre miljö. Vi påverkar naturen på olika sätt även långt borta där ingen bor, säger han.

Han får FFiM-stipendiet enligt juryn…

"John S Webb har varit konsekvent och inte följd mode och trender i fotografin, utan följt sin medvetna stil genom mycket lång tid. Ett idogt arbete, att med skärpa och vakenhet dokumentera nära oss, på ett sätt som gör att kända miljöer verkar helt nya”...

 

Läs mer av Sven-Olof presentation av John på >>Bilder som visar människans påverkan

Läs även om när John gästade oss i samband med att han fick av 2018 Års stipendie  >>Måndagsträff med Årets Stipendiat


 

Tidigare stipendiater

2017 Åsa Sjöström

2016 Lars Dareberg

2015 Roland Thysel

2014 Anders Hansson

2013 Thomas H Johnsson

2012 Jens Lennartsson

2011 Ewa-Mari Johansson

2010 Ralf Nykvist

2009 Ingemar D. Kristiansen

2008 Stina Deurell

2007 Janus Langhorn

2006 Anne-Grethe Holt

2005 Brutus Östling

2004 Freddie Hansen

2003 Merja Vazquez Dias

2002 Erik Mårtensson

2001 Torbjörn Andersson

2000 Ingen utdelning

1999 Albert Wiking

1998 John Arvidsson

1997 Kenneth Håkansson

1996 Lena Wilhelmsson

 

1995 Pelle Hedlund

1994 Lotte Möller

1993 Terje Hellesö

1992 Bengt Persson

1991 Steve Howard

1990 Inger Arvidsson

1989 Laszlo Bogardy

1988 Christer Mårtensson

1987 Björn Andersson

1986 Leif Rosén

1985 Föreningen Fotogalleriet i Lund

1984 Lars Kjellberg

1983 Karlo Pesjak

1982 Karl-Gustaf Berglund

1981 Viggo Rivad

1980 Per Chriveus

1979 Arne Forsell

1978 Ingen utdelning

1977 Eva Rosth

1976 Edgard Eriksson /N