Förenings Info

Årsmöte 2017

Vi vill redan nu informera om att det blir Årsmöte i lokalen den 27:e februari kl 19.00Motioner skall vara inlämnade senast den 31/1, för att kunna behandlas på årsmötet.// Styrelsen ISO-TAL 

Förenings Info

Vårens program

Programmet för VÅREN 2017, är på gång. Det enda vi ännu vet med säkerhet är att första Måndags-träffen blir den 16:e januari. Som vanligt kl 19.00.Men det blir många spännande och intressanta måndagskvällar, att se […Läs mer …]