RSF – Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar

RSF är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar. Dess målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till  medlemsklubbarna och tillvarata dess medlemmars intressen i fotografiska frågor.

RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 150 fotoklubbar runt om i landet.

RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas och fotoklubbsdistriktens arrangemang.

FFiM är medlem i Riksförbundet som förening och med det är alla FFiM´s medlemmar automatiskt med i RSF.

Som medlem får du tillfälle att bl.a deltaga i RSF tävlingar, få medlemsbladet Exponera, att söka arbets-stipendium och en hel del till.
Allt detta kan du läsa om på RSF´s hemsida >>> https://www.svenskfotografi.org/

Exponera!
RSF har valt att kalla sittmedlemsblad Exponera! - ett namn med anknytning till det som fört oss samman samt en uppmaning till alla att berätta om vad vi gör.

Du hittar mer om EXPONERA på denna länk >> https://www.svenskfotografi.org/aktuellt/exponera-medlemsblad

NFFF - NORDISKA FÖRBUNDET FÖR FOTOGRAFI

 

Om NFFF

Nordiska Förbundet för Fotografi är  ett samarbete mellan de nationella fotografiska organisationerna i Norden. Styrelsen representeras av två medlemmar från varje lands nationella organisationer.

Läs mer på NFFF´s hemsida >>> http://www.nordic.photo/

 

De fyra medlemsorganisationerna är:
Danmark : Selskabet for Dansk Fotografi
Finland   :  Suomen Kameraseurojen Liitto Ry (SKsl)
Norge  : Norsk Selskap for Fotografi
Sverige : Riksförbundet Svensk Fotografi