RSF är en ideell sammanslutning av fotoklubbar och enskilda medlemmar. Dess målsättning är att verka för fotografins utveckling, ge stöd till  medlemsklubbarna och tillvarata dess medlemmars intressen i fotografiska frågor.

RSF är Sveriges största organisation för aktiva fotoentusiaster och har 6000 medlemmar i 150 fotoklubbar runt om i landet.

RSF genomför olika fotoaktiviteter som ett komplement till de lokala klubbarnas och fotoklubbsdistriktens arrangemang.

FFiM är medlem i Riksförbundet som förening och med det är alla FFiM´s medlemmar automatiskt med i RSF.

Som medlem får du tillfälle att bl.a deltaga i RSF tävlingar, få medlemsbladet Exponera, att söka arbets-stipendium, fina medlemsförmåner och en hel del till.
Allt detta kan du läsa om på RSF´s hemsida >>> https://www.svenskfotografi.org/

Exponera!
RSF har valt att kalla sittmedlemsblad Exponera! - ett namn med anknytning till det som fört oss samman samt en uppmaning till alla att berätta om vad vi gör.

Du hittar mer om EXPONERA på denna länk >> https://www.svenskfotografi.org/aktuellt/exponera-medlemsblad

Läs mer om de Medlemsförmåner vi har genom Riksförbundet.
https://ffim.se/medlemsformaner-i-riksforbundet/

NFFF - NORDISKA FÖRBUNDET FÖR FOTOGRAFI

 

Om NFFF

Nordiska Förbundet för Fotografi är  ett samarbete mellan de nationella fotografiska organisationerna i Norden. Styrelsen representeras av två medlemmar från varje lands nationella organisationer.

Läs mer på NFFF´s hemsida >>> http://www.nordic.photo/

 

De fyra medlemsorganisationerna är:
Danmark : Selskabet for Dansk Fotografi
Finland   :  Suomen Kameraseurojen Liitto Ry (SKsl)
Norge  : Norsk Selskap for Fotografi
Sverige : Riksförbundet Svensk Fotografi