fr vänster Anne-Grethe Holt, Lena Boström, Helga Kringleh, Jens Svare-Olsen, Olga Närvall, Tomas Nilsson, Niklas Svensson, Pelle Sjöberg samt Wolfgang Gerlach

STYRELSEN 2019

Helga Kringleh Jens Svare-Olsen Anne-Grethe Holt
Ordförande Vice ordförande Marknadsansvarig
helga@ffim.se info@ffim.se anne-grethe@ffim.se
Wolfgang Gerlach Pelle Sjöberg Tomas Nilsson
Kassör, Ekonomiansvarig Sekreterare Mörkrumsansvarig
info@ffim.se pelle@ffim.se  tomas@ffim.se
Niklas Svensson Olga Närvall  Lena Boström
Webmaster Programansvarig Programansvarig
 olga@ffim.se

Du når oss i styrelsen även, via mail-formuläret på >>>  KONTAKT-sidan

161114_cm_2497
Styrelsen träffas minst en gång i månaden, där man diskuterar, beslutar, spånar nya ideér och allt annat som har med föreningen att göra.
Inte alltid vi har styrelsemötena i vår fina lokal 😉
161122_cm_2645
Att agera jury för någon annan fotoklubb är alltid kul OCH det behöver man INTE vara med i styrelsen för att göra - hör av dej om du är intresserad
161114_cm_2498
Är du intresserad av att "ta en av stolarna" - dvs vara med i styrelsen ! Hör av dej till Valberedningen