fr vänster Anne-Grethe Holt, Lena Boström, Helga Kringleh, Jens Svare-Olsen, Olga Närvall, Tomas Nilsson, Niklas Svensson, Wolfgang Gerlach samt infälld bild Jonas Björk

STYRELSEN 2021

Helga Kringleh Jens Svare-Olsen Lena Boström 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare
helga@ffim.se lena@ffim.se
Wolfgang Gerlach Jonas Björk Tomas Nilsson
Kassör  Programansvarig Mörkrumsansvarig
wolfgang@ffim.se jonas@ffim.se  tomas@ffim.se
Niklas Svensson Olga Närvall  Anne-Grethe Holt
Webmaster Programansvarig Marknadsansvarig
niklas@ffim.se  olga@ffim.se anne-grethe@ffim.se

Du når oss i styrelsen även, via mail-formuläret på >>>  KONTAKT-sidan

161114_cm_2497
Styrelsen träffas minst en gång i månaden, där man diskuterar, beslutar, spånar nya ideér och allt annat som har med föreningen att göra.
Inte alltid vi har styrelsemötena i vår fina lokal 😉
161122_cm_2645
Att agera jury för någon annan fotoklubb är alltid kul OCH det behöver man INTE vara med i styrelsen för att göra - hör av dej om du är intresserad
161114_cm_2498
Är du intresserad av att "ta en av stolarna" - dvs vara med i styrelsen ! Hör av dej till Valberedningen