Från vänster: Jens Svare-Olsen, Anne-Grethe Holt, Sussi Bogren, Helga Kringleh, Tomas Nilsson, Olga Närvall, Rikard Persson samt Wolfgang Gerlach.
Lilla bilden: Pelle Sjöberg

STYRELSEN 2019

Rikard Persson Jens Svare-Olsen Anne-Grethe Holt
Ordförande Vice ordförande Marknadsansvarig
 rikard@ffim.se info@ffim.se  anne-grethe@ffim.se
Wolfgang Gerlach Susanne Bogren Tomas Nilsson
Kassör, Ekonomiansvarig Sekreterare Webmaster, Mörkrumsansvarig
 info@ffim.se susanne@ffim.se  tomas@ffim.se
Pelle Sjöberg
Olga Närvall Helga Kringleh
Vice sekreterare Programansvarig Programansvarig
pelle@ffim.se  olga@ffim.se helga@ffim.se

Du når oss i styrelsen även, via mail-formuläret på >>>  KONTAKT-sidan

161114_cm_2497
Styrelsen träffas minst en gång i månaden, där man diskuterar, beslutar, spånar nya ideér och allt annat som har med föreningen att göra.
Inte alltid vi har styrelsemötena i vår fina lokal 😉
161122_cm_2645
Att agera jury för någon annan fotoklubb är alltid kul OCH det behöver man INTE vara med i styrelsen för att göra - hör av dej om du är intresserad
161114_cm_2498
Är du intresserad av att "ta en av stolarna" - dvs vara med i styrelsen ! Hör av dej till Valberedningen