Fotogrupper

Våren 2013 startade vi i FFiM olika fotogrupper med syfte att aktivera våra medlemmar i lite mindre och informell skala än våra traditionella måndagsmöten. Tanken med grupperna är att dessa ska vara självgående och att deltagarna i gruppen bestämmer vad som görs, var, när man träffas och fotograferar.

När man sedan har lite nya spännande bilder som man vill visa, så kan de visas för övriga medlemmar,  på t.ex något måndagsmöte.
 

Våra nuvarande grupper och resp kontaktperson är:


 

Arkitektur-gruppen

Vi som är med i denna grupp är fascinerade av arkitekturens former och linjespel. Vi försöker fånga det med våra kameror,  på både ett dokumentärt och konstnärligt sätt. En byggnad kan vara vacker, spännande i sina linjer, ibland pampig och kanske lite skrämmande. Det finns hur mycket som helst att fotografera inom vår lilla nisch.
Arkitektur-gruppen har för närvarande elva medlemmar och har plats för fler.
Vi har träffats ungefär en gång i månaden under 2016  och visat gruppens bilder på 2 av FFiMs ordniarie måndagsträffar. När vi har träffats har vi kommit överens om en fotouppgift tills nästa möte.
Var och en kan ta sina bilder när det passar. Den som är på resa inom eller utanför Sverige kan ju passa på och ta sina bilder under resan.
Den överenskomna uppgiften, tas sedan med när vi ses nästa gång.  10-15 bilder vardera, har medlemmarna då med sig  på usb-sticka. Dessa tittar vi på i dator eller via projektorn i FFiMs lokal. Den som föredrar pappersbilder visar dem.
Vi går igenom alla bilderna och diskuterar dem.

Vi har också kontakt och ett utbyte av bilder med Rushcliffe Photographic Society i England.
Du kan se mer om vår vän-klubb på deras hemsida - http://rushcliffephotosoc.co.uk/ -

Vill du också vara med, ta då kontakt med mig,   Ingrid Nilsson.
Jag håller i denna grupp och kallar till träffar ungefär en gång i månaden, dock ej under sommaren.

Du når mig via e-post -  ingrid13dec@telia.com

Välkommen
//Ingrid Nilsson


 

Bilddiskussion-gruppen

FFiMs Internationella utställningsgrupp bildades initialt för att stimulera till deltagande i internationella fotoutställning och tävlingar, vilket ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Verksamheten har dock mera utvecklats till ett forum för allmän bilddiskussion, vilket ju naturligtvis också har ett stort värde. Detta har också gjort att gruppen bytt namn till BILDDISKUSSIONS-GRUPPEN !
Utställnings- och tävlingsdelen har därigenom blivit något mera sekundär. Men visar det sig att intresset för att delta i utställningar och tävlingar ökar så vrider vi gruppens verksamhet ditåt igen, vilket ju är min förhoppning.

Att tävla med sina bilder i både nationella och internationella sammanhang är en av de mest stimulerande delarna av vår hobby!

Gruppen består idag av ca tio medlemmar, men det finns naturligtvis plats för flera! 

Vill du också vara med i denna grupp, ta kontakt med mig.
Jag kallar till träffar ungefär en gång i månaden, dock ej under sommaren.
Du når mig via e-post -- Nils-Erik Jerlemar

Välkomna  till
nästa träff (se ruta till höger)

Välkommen
// Nils-Erik Jerlemar

 – Datum för nästa träff

Vid senaste mötet beslöts att ett möte var 6:e vecka kan vara lagom.

Nästa träff i Bilddiskussionsgruppen äger rum 171109 kl 18.30

Kommande datum är inte riktigt klart ännu.

Medtag bilder på USB-minne. 

Blixt-Verksta´ n

 

Att fotografera med blixt tycker många är både krångligt och svårt, för att inte nämna HUR FULT det ser ut med blixtbilder !!!!

Det är alla dessa fördomar,  som Conny ( dvs JAG som skriver detta) försöker slå hål på, på våra träffar i Blixt-Verksta´n

Vi började i januari i år med en kort genomgång med att titta på hur blixten arbetar och funkar på DIN kamera. Om hur blixten bestämmer bländaren och det omgivande ljuset tiden, samt att man  måste ta hänsyn till kortaste synk-tid för sin kamera. Allt detta REPETERAR vi ALLTID för de som kommer nya i gänget, OM de VILL! 
SÅ man kan alltid hoppa in i gruppen, oavsett vilka förkunskaper man har - ett intresse att plåta med blixt är dock ett krav 🙂

ANMÄL DIG HÄR  - så kommer du med på epost-listan och får påminnelse när nästa träff är

Tanken är att vi ska lära oss era av varandra samt givetvis genom att titta på hur andra gör, via video, böcker och tidningar.

Att skapa foto på ett kul och kreativt sätt är vårt mål. Detta kan man nå på många olika sätt. I vår grupps fall med blixt-ljusets hjälp. Att flytta blixten från kameran, att kanske ha flera blixtar igång samtidigt, att sätta färgade filter eller masker framför blixten och blanda befintligt ljus (inom- eller utomhus) och blixt-ljus.
Vi bygger också upp en liten studio i vår lokal, då och då.

Det är också gruppens ambition, att så mycket som möjligt skall vara PRAKTISK fotografi, dvs DU plåtar med DIN KAMERA. Jag tror nämligen på att man lär sig mer, genom att själv prova på ! Så därför ta alltid med dig din kamera och blixt till våra träffar.

Välkommen till Blixt-Verksta´n
//Conny Magnusson

Du når mej via e-post conny@ffim.se

 


 

Gatufoto-gruppen

Vi, som inom FFiM har ett speciellt intresse för gatufoto, samlas i den här gruppen.

Vi träffas en kväll varje halvannan månad i föreningslokalen.

Vi diskuterar och kommenterar våra bilder, som vi tar med oss. Bilderna är nytagna utifrån ett tema som meddelas vid föregående träff.


Vi brukar presentera en känd fotograf vid varje träff, visa fotografens bilder och berätta om dennes liv.

Träffarna innehåller även en stund för fika och fria diskussioner.
Det enda kravet för att gå med i gruppen är medlemskap i FFiM.
Så är du intresserad av Gatu-foto ?
Tag då kontakt med mig på e-post -tomas@ffim.se

Välkommen
// Tomas Nilsson

Text och Bild från träffarna
Där står också datum för nästa träff

Här hittar du text och framförallt foto från de två träffarna i dec -16 och feb -17


 

Porträtt-gruppen

 

Att fotografera människor, är det gemensamma intresset i Porträtt-gruppen. 
Vi träffas ca en gång i månaden, dock ej under sommaren.

Så här kan det gå till på våra utomhus "workshops" 🙂

På våra träffar, diskuterar vi både bildinnehåll och teknik. Vi hjälper och tipsar varandra om hur man "får till" ett bra porträtt. Hur man kan få med miljön runt den porträtterade, så att man får ett sammanhang i bilden.

Ibland har vi små "workshops", där vi antingen är utomhus och utnyttjar det befintliga ljuset OCH kanske hjälper till med lite blixt eller en reflex-skärm. När vi plåtar inomhus, så plåtar vi oftast med blixt eller fast ljus. Men vi använder även den befintliga belysningen där vi är och ibland blandar  friskt med blixt och fast ljus.
Vi är öppna för allt !  🙂

Vill du också vara med ta kontakt med mej, Conny Magnusson.  Jag håller i denna grupp och kallar till träffar ungefär en gång i månaden, dock ej under sommaren.

Du når mej via e-post conny@ffim.se

Välkommen
//Conny

 

Text och Bild från träffarna
Där står också datum för nästa träff

Tisdags Cafét den 24:e, var en kombo med Porträtt-gruppen.  > Läs Mer <