Att ZIPPA innebär att man komprimerar data-filen. En zip-fil är en fil som kan innehålla flera filer och mappar. En metod för att komprimera flera filer till en för att de ska ta mindre plats. Markerar man flera filer/bilder, så bildas där en mapp med de valda filerna/bilderna.

När man zippar/komprimerar en (eller flera) bild-fil, t.ex en JPG-fil, så blir INTE bildfilen speciellt mycket mindre i Kilobyte.
MEN det underlättar för oss när du mailar över dina bilder. Vi får alla dina bilder i en "mapp" !

Har man väldigt stora bild-filer (över 5 Mb) och de är flera stycken, då ska man undvika att skicka med E-Post.
Då är det bättre att skicka via Wetransfer.com, läs här hur man gör då!

Med Windows

Markera filen eller mappen som du vill Komprimera,
genom att HÖGER-klicka på den

En pop-up meny visar sig.

Välj  där >Skicka till <

Sedan >Skicka till Komprimerad Mapp"<

Den markerade filen/mappen komprimeras automatiskt och visar sig sidan om de okomprimerade

Zip-filen namnges oftast automatiskt med någon av filernas namn. Du kan dock döpa om den till vad du vill, bara filtypstillägget .zip behålls.

 

Klicka för större bild

På en MAC

Höger-klicka (Kontroll-klicka) på din valda bild-fil.

Välj och klicka på Komprimera "bildfilsnamnet"

Bildfilen/mappen zippas/komprimeras automatiskt därefter

Du hittar sedan den Zippade/komprimerade mappen, sidan om den O-komprimerade.

Om du komprimerar ett enda objekt får den komprimerade filen samma namn som originalobjektet, men med filnamnstillägget .zip. Om du komprimerar flera objekt på en gång får den komprimerade filen namnet Archive.zip.

 

 

Klicka för större bild