Den 4 februari 1936 bildades Fotografiska Föreningen i Malmö vilket gör oss till en av de äldsta fotoklubbarna i Sverige.
Vi är ca 130 medlemmar och har en egen lokal med fint mörkrum.

Vi är en förening som under drygt 80 år, samlat fotointresserade kring en hobby, som är både rolig och kreativ. Även om FFiM sätter Bilden i Fokus, så är det en hel del rent fototekniskt, som vi lär varandra.
Våra Måndagsträffar har alltid något intressant att erbjuda dig som medlem. Antingen det är en inbjuden fotograf som visar och berättar om sina bilder eller det är ett nedslag i fotohistorien, så blir alltid vår lokal full.

On February 4, 1936, Fotografiska Föreningen was formed in Malmö, making us one of the oldest photo clubs in Sweden.
We are about 130 members and have our own room with nice dark room.

We are an association that for over 80 years, gathered photo enthusiasts around a hobby, which is both fun and creative. Although FFiM puts the Image in Focus, it is a lot of purely photo-technical, which we learn from each other.
Our Monday meetings always have something interesting to offer you as a member. Either it is an invited photographer who shows and tells about their pictures or it is a hit in the photo history, our room is always full.