Arkitektur-gruppen 181025

Nästan alla i Arkitekturgruppen kom till träffen 25/10. Uppgiften var att ta med 5 bilder till “ Arkitektur och komposition”.
Eftersom jag antog att var och en hade löst uppgiften på sitt sätt, så bad jag medlemmarna att tala om hur de hade tänkt när de tog bilden.
Var det kanske med tanke på linjer, former, skuggor, ljus, geometriska former....eller något annat?
Det här var en uppgift, som stimulerat fantasin när vi tog bilderna och dessutom när vi tittade på varandras bilder. Det var verkligen givande!

 

Nästa träff blir måndagen den 26 november kl 18.30 i Lokalen.

Som uppgift till nästa gång hade Christer Lindberg lämnat in ett förslag som vi enades om.

“Ljus, skuggor och färg är viktigt i allt foto och det har vi pratat om och tränat på inom gruppen. Men minst lika viktigt är perspektivet, eller kameravinkel om man så vill säga. Det handlar mer om än att bara välja ett utsnitt eller sättet att visa en byggnad, för med val av perspektiv kan det som vi vanligen inte ens uppmärksammar bli till konst. Och det är lätt att träna på men desto svårare att behärska.

I staden ligger husen ofta nära varandra något som vi normalt bara uppfattar som att de står vid sidan om varandra, framför eller bakom, etc. Men genom kameran kan man få hus att krocka med varandra, förvandla två skilda hus till ett gemensamt, låta det ena spetsa det andra, slukas upp av skuggor, osv. Detta bara genom att byta position - undersöka vinklarna i förhållandet mellan två eller flera byggnader. För den som har tillgång till ett teleobjektiv kan man dessutom utnyttja fördelen med att det verkliga avståndet mellan två objekt kraftigt förminskas. Men det går förstås att göra med vilken optik som helst - det är inte kameran som skapar bilden utan du!

Uppgiften blir att fotografera två (eller flera) byggnader tillsammans på så sätt att bilden ger upphov till illusionen att det inte finns något mellanrum dem emellan och det därigenom ser ut som om de hör samman.
Ta inte bara en bild rakt upp och ner utan ta dig tid att gå runt och prova olika vinklar och utsnitt - kan du sedan lägga in något av allt vad vi lärt oss om ljus, skuggor och färg i kompositionen så kan det säkert bli en riktigt bra och spännande bild.

Lycka till! “

 

Välkommen den 26 november med dina bilder på en USB-sticka

Ingrid Nilsson

 


Några av de bilder som visades på vår träff på temat “Arkitektur och komposition”