Arkitektur-gruppen

Arkitektur-gruppen 181025

Nästan alla i Arkitekturgruppen kom till träffen 25/10. Uppgiften var att ta med 5 bilder till “ Arkitektur och komposition”. Eftersom jag antog att var och en hade löst uppgiften på sitt sätt, så bad […Läs mer …]