Årsmöte 190225

Rutinerad mötes-ordförande, snabbskrivande mötes-sekreterare, en välbalanserad mötes-klubba!
Ja allt var som gjort för ett bra Årsmöte!

... och ett glatt positivt resultat levererade kassör Wolfgang i sin Års-redovisning.
Styrelsen fick ansvarsfrihet
samt tre nya medlemmar valdes in i olika föreningsfunktioner

Jaaa, det blev ett bra Årsmöte !

- Godafton, klockan där bak i lokalen går nog lite efter, för nu är min klocka sju.

Detta var inledningsfrasen från vår ordförande Rikard till de drygt 35 församlade medlemmarna. Det var inte lika fullt som det brukar vara på våra Måndagsträffar, men den sedvanligt gemytliga stämningen fanns i lokalen.

- Tänkte bara säga, innan vi drar igång årsmötet, jag vill rikta ett stort tack till er alla, för att jag har fått vara er ordförande, fortsatte Rikard med att säga.
- Man vet ju inte om man blir omvald, inflikade han sedan med ett skratt, innan han förklarade Års-mötet öppnat !

En snabb fråga till mötesdeltagarna om förslag till mötes-ordförande, besvarades lika snabbt och den tillfrågade Robert de Maré tog vant hand om ordförande-klubban.
Lika smidigt valdes Göran Heckler till mötets sekreterare.

Robert, som ju tidigare varit  FFiM´s ordförande, klubbade igenom val av justeringsmän och rösträknare. Namnen antecknades snabbt av Göran.
Därefter blev det paragraf 3. Frågan om mötet var behörigt utlyst och frågan fick ett rungande JA,  av de närvarande medlemmarna.

Verksamhetsberättelsen hade de flesta redan läst tidigare i Anne-Grethes Mail-utskick och kunde efter ett enhälligt godkännande, läggas till handlingarna.

Göran Heckler och Robert de Maré hade många sysslor denna kväll. Robert som Årsmötes ordförande och Göran som flitigt skrivande mötes-sekreterare.
De var var också fram till denna kväll föreningens Valberedning.

Därefter var det dax för kvällens stora redovisning. Den ekonomiska statusen på vår förening, gicks igenom i sedvanlig god pedagogisk anda, av vår fantastiska kassör Wolfgang Gerlach.

- Sextiotvå och femtio,  har vi haft hela året i kassan, började Wolfgang sin genomgång med att berätta.
Han fortsatte därefter att gå igenom årets olika ekonomiska händelser. Förklarade hur stor avskrivningen var på vår nyinköpta projektor och att medlemsavgifterna ökat under 2018 med ca femtontusen.

- Ja detta är vad som kommit in och som är på intäktsidan. Men sedan så går det ju ut en del också, fortsatte Wolfgang förklara med ett litet smile i mungipan.

Den största utgiftsposten är vår lokalhyra, den tillsammans med el, datakommunikation tar ca hälften av intäkterna från medlemsavgifterna.
Wolfgang visade flitigt på bildskärmen de olika posterna och berättade varför vissa var röda och andra svarta. Summan av kardemumman blev att vi fick under 2018 ett bra överskott i föreningens finanser.
Avlutningsvis presenterade  Wolfgang en budget för 2019, som skall ge ett resultat med ett litet överskott. Detta baserat på att medlemsantalet inte stiger så mycket som under 2018, som var ett ovanligt bra år.

 

Att både det kamerala och styrelsearbetet skötts enligt gällande regler och på ett bra sätt, intygade revisorn Kenneth Håkansson. Han och revisorskollegan Ingemar Granelli har nagelfarit alla räkenskaper och prokoll.

- Vi föreslår därför års-mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet, förklarade han efter sin genomgång.

Mötesdeltagarna hade inga invändningar och Robert klubbade beslutet.

 

 

 

Paragraferna om väckta förslag och inlämnade motioner diskuterades och godkändes. Likaså var paragrafen om medlemsavgifter en enkel sak för mötet att godkänna - medlemsvgiften fick bli OFÖRÄNDRAD !

Sedan var det dax för val. Först ut var val av föreningens ordförande för ett år.
Valberedningens förslag var, omval av sittande ordförande, Rikard Persson, vilket godkändes enhälligt och klubbades.

Val av tre styrelsledamöter stod som nästa punkt. Där blev det omval på två av posterna,  Anne-Grethe Holt och Susanne Bogren.
Pelle Sjöberg tog klivet upp från suppleant och blev den 3:e ledamoten som valdes på 2 år.
Nästa val gällde två suppleanter på ett år och där efterträddes Pelle av Helga Kringleh. Det blev sedan Olga Närvall som  omvaldes till den andra suppleant platsen.

Då både Robert och Göran aviserat att de inte ställde upp för omval till Valberedningen, blev detta en fråga för årsmötet att besvara.
Efter att ett antal namn ropats upp i lokalen och lika många avböjande hade levererats, så frågade mötesordförande om det inte var någon som frivilligt ville ställa upp !
OCH SE det var det!
- Jag anmäler mej frivilligt, sa Robert Gustavsson. För detta fick han en rungande applåd och det var väl detta som fick Niklas Svensson att utbrista...
- ...och jag kan ta den andra platsen.

Efter att ha klubbat det sista valet och inga Övriga Frågor väcktes, så tackade Robert för sej och Göran, med att säga
-  Härmed förklarar jag Årsmötet avslutat!

 

 

Helga Kringleh blev det nya ansiktet i styrelsen.
Men Helga är inte ny i föreningen, hon har varit med några år och är en flitig fotograf  med både analog och digital kamera. Med intresse för både porträtt, landskap och arkitektur fotografering

 

Även om själva Årsmötet var avslutat, så var kvällen inte avslutad. Det var dax för lite avtackning !

Göran och Robert avgick ur Valberedningen och fick mottaga var sitt presentkort på Scandinavian Photo, för sitt arbete för FFiM.
Ett presentkort blev det också för undertecknad, som avgick ur styrelsen.

Men den stora höjdpunkten var firandet av vår fantastiske Wolfgang !
Han har varit föreningens kassör i 20 ÅR!

Med blommor, en stor kram från oss alla samt en landskaps-bok av Serkan Günes (en av Wolfgangs favvo-fotografer), gratulerades han med stående ovationer.
Boken av Serkan Günes är en kombinerad tips & tricks bok med många vackra bilder. Vilket fick att talet till jubilaren blev...
- Du är ju väldigt kunnig i landslapsfotografering, MEN är också SÅ UNG att det finns tid för dej att lära mer, förkunnade Anne-Grethe glatt till jubilaren.

Med dessa ord avslutades den formella delen av kvällen och Rikard förklarade glatt att fikat är både klart och gratis !


text och foto : Conny


 

Från vänster: Jens Svare-Olsen, Anne-Grethe Holt, Sussi Bogren, Helga Kringleh, Tomas Nilsson, Olga Närvall, Rikard Persson samt Wolfgang Gerlach.
lilla bilden: Pelle Sjöberg