Fotogrupper

Porträttgruppen 200930

STOR BILDREDOVISNING !30 september var det dags för Porträttgruppen att ses i lokalen och redovisa många utmaningar.Det var rätt Corona-glest i lokalen, men det innebar också att alla närvarande var djupt delaktiga i både bilddiskussioner […Läs mer …]