1936 så bildades Malmö Fotoklubb och med namnbyte i början av 1990-talet, så har
följaktligen så 2021 har Fotografiska Föreningen i Malmö, funnits i 85 år.
Vi kommer att fira detta 85 års jubileum på lite olika vis, bl.a har vi tankar på en utställning och ev bok. Mer om detta framöver.


Här under samlar vi alla artiklar om vårt 85-års jubileum