Anders kommer här att lägga upp små instruktionsfilmer, om hur man jobbar i Adobe Premier Elements.
Filmerna är gjorda för senaste version Premier Element 2018 - men det mesta är fullt överförbart till tidigare versioner.

Filmerna kommer att läggas till allt eftersom Anders gör dessa.

DU kan också påverka vad som skall bli en liten instruktionsfilm !
KONTAKTA Anders och berätta om dina önskemål !

1/ Nytt projekt


 

2/ Inställningar


 

3/ Arbetsytan


 

4/ Projektresurser


5/ Lager


6/ Lägg till Bilder


7/ Bildstorlek

8/ Övergångar


 

9/ Effekter-1


 

10/ Effekter-2