Förenings Info

Årets 1:a Måndagsträff

Efter att ha blivit ”inräknad” av den fåtagliga publiken, så tog Helga till orda och hälsade alla välkomna till 2021 års första Måndagsträff.

Kvällens program inleddes med en presentation av höstens Bildstafett. En kul utmaning, där man ska tolka/hitta något i föregående fotografs bild och bygga vidare på det.
Helga hade satt ihop ett fint Bildspel med alla deltagarnas foto och deras kommentar om vad som ”triggat” dem till att fotografera sin bild.
SE ALLA bilderna i Livesändningen, som alla medlemmar fått en länk till!

[…Läs mer …]