Förenings Info

Ingen 1:a i Månadens Bild !!!

Tyvärr så har vi efter att juryn lämnat sin bedömning, varit tvungna att ta ifrån vinnaren sin placering och poäng. Detta då reglerna ej följts. Bilden har efter beslut av tävlingsledningen nedgraderats till placering 11, […Läs mer …]