Copyright & Upphovsrättslagen

Fotografens återgivning av ett motiv är skyddat av lagen och upphovsrätten – Copyrighten – tillhör den som skapar verket eller fotografierna. Du får därför inte göra vad du vill med bilderna utan att ha avtalat om det specifika användandet.

Samtliga rättigheter tillhör Fotografiska Föreningen i Malmö och/eller respektive fotograf i enlighet med upphovs-rättslagen. I korthet innebär det att samtliga bilder, illustrationer och texter på www.ffim.se skyddas av lagen. Du får därmed inte använda något av materialet utan upphovsmannens skriftliga medgivande.

Användande av material såsom bilder, texter, grafik etc utan skriftliga tillståd kan leda till såväl åtal som skadeståndsanspråk.

LEGAL NOTICE

Copyright © 1936- Fotografiska Föreningen i Malmö and the photographers, Sweden. All rights reserved. All rights to the images, illustration and text (including any past, present or future) are the sole property of Fotografiska Föreningen i Malmö and the photographers. This includes, but is not limited to, user rights, copyrights, trademarks, and any other intellectual property rights pertaining to Enskede Fotoklubb and the photographers. Copying, reproduction, redistribution, altering or any such handling of the images is expressly prohibited by law and may result in civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible.