Internationell utställning i Malmö

Vår medlem Nils-Erik Jerlemar är även ordförande  i Malmö International Photo Society,
och han bjuder in oss alla i FFiM till sin förenings internationella fototävling