Bilddiskussions-gruppen

Bild-Disku gruppen 190221

Den 21 februari startade vi med att diskutera Öppna och Slutna bilder. Det var varje deltagares tolkning av vad sina bilder, vad som är öppna eller slutna. Alla skickade 1st bild på öppna och 1st […Läs mer …]

Arkitektur-gruppen

Arkitekturfotogruppen 190228

Arkitekturfotogruppen träffades den 28/2 på Café Condeco. Var och en hade tagit med bilder på uppgiften, som var Trappor. Ulf hade sin dator och skärm med sig så vi kunde titta på bilderna och kommentera dem. […Läs mer …]