Grupperna får lägga om lite

Ibland spelar universum ett litet spel med oss och påtvingar justeringar av våra planer. Det har visat sig att arkitekturgruppen på grund av sjukdom får ställa in sin första träff för terminen den 4 september. Mail till berörda medlemmar har gått ut och ny tid kommer att meddelas när det blir dags, både via mail till gruppens medlemmar och här på hemsidan.

Dessutom får gatufotogruppen skjuta upp sin första träff för terminen (som skulle ägt rum i morgon torsdag 29 augusti) på grund av sjukdom. På grund av arkitekturgruppens uppskjutande finns det en liten lucka i vårt allt mer uppbokade schema, så vi flyttar gatufotografernas träff till denna dag och tid.

4 september 18.30 i lokalen. Samma tema som tidigare: gatufoton vi tagit under sommaren. 5 - 10 bilder på USB. Välkomna!