Landskapsgruppen – Torups bilderna

Den 3 april hade Landskapsgruppen sin utflykt till Torup. Vi blev 10 personer.
Fototeman för dagen var “Våren” och “Torup”. Våren inbjöd till makrofotografering och Torup för fotpromenader.

Av olika anledningar kunde vi först träffas den 1 juni för att diskutera våra bilder.

Vi diskuterade även vårt deltagande i Naturfestivalen den 24 och 25 september som Malmö Stad arrangerar utanför Stadsbiblioteket med “Träd” som tema. Samtidigt äger den internationella trädkonferensen rum i Malmö. Det har avtalats att vi ska hålla 30 minuters föredrag om landskapsfotografi med påföljande 45 minuters workshop vid 2 tillfällen per dag.

Jag önskar medlemmarna en Glad Sommar!
/Wolfgang

Hela gänget i Torup

Ett urval av alla bilder som togs i Torup den 3 april – klicka för bildspel

Landskapsgruppen Torup 220403