Bildgruppen – bilder vi reagerar på

På torsdagens Bildgruppsmöte inledde Karin Tedebrant med att hålla ett föredrag utifrån den recension konstkritikern Sonja Hedlund skrev om Anders Petersen-utställningen på Hasselbladscenter i Göteborg. Sonja efterlyste kritiskt tänkande bland annat kring att fotografera utsatta människor samt ifrågasatte frånvaron av Metoo-diskussioner i fotovärlden.

Karin utgick i sitt föredrag från tre giganter i svensk fotografi nämligen Christer Strömholm, Anders Petersen samt J H Engström vars fotografier ofta innehåller människor i olika utsatta situationer som inte alltid har kontroll över att bilderna tas eller har förmåga att säga ifrån. Fotograferna gästspelar i en miljö de kan lämna när som helst.

Karin hade sammanställt några tänkvärda punkter att fundera kring när vi fotograferar;
Du ser dem här intill!

Våra diskussioner kring denna problematik var mycket intressanta och givande.
Länk bifogas här under till Sonja Hedlunds recension.
https://konstguiden.com/lasvart/sonia-hedstrand/farval-till-overgreppsestetiken

Frågor man kanske kan ställa sig som fotograf?

  • Är fotografiet och fotosituationen etiskt försvarbar?
  • Hade det varit ok om fotot föreställde din dotter, syster eller mamma eller i förkommande fall din son, bror eller pappa?
  • Om du själv hamnade i en liknande situation skulle du då vilja att liknande bilder sprids på nätet?
  • Finns det ytterligare någon hierarki eller maktstruktur mellan fotografen och den som fotograferas.
  • Är den avfotograferade personen ett objekt eller ett subjekt?
  • Finns det en gräns för vad som är ok? Var går min gräns?

Kvällens uppgift..

…var analyser kring bilder vi reagerat på; antingen positivt eller negativt. Vi hade valt ut bilder av kända fotografer. Det blev stor spridning av fotografer och en del vi bekantade oss med för första gången. Vi reagerade dessutom olika på fotografierna och hade många olika synpunkter.

Av upphovsrättsliga skäl publiceras endast länkar till bilderna i fråga i de fall de finns öppet.

Månadens Bild;

Som vanligt tittade vi på Månadens Bild, denna gång med tema GLAS.
Vi diskuterade och vår framröstade vinnare blev nummer 21. Leif Mohlin sammanfattade våra tankar så här;

Glas är ju både genomskinligt och ett hinder. Det har den fysikaliska egenskapen att vatten kondenserar på glasytan och lägger ytterligare en ljusbrytning till glaset lätta förvanskning. Tycker den här bilden tar fasta på glasets fantastiskt spännande egenskaper i en voyeurs bild in i värmen. Den haltande texten ger ett gåtfull  luring för hjärnan, vi kan ju inte låta bli att försöka lista ut vad där står. Även om det är helt betydelselöst för bilden. Är det en älskande som fotografen ser eller bara en vy av alla dessa ögonblick som passerar för våra ögon. Med sin kyliga nedre tredje del och varma rum bakom den immiga rutan är bilden dessutom mycket estetisk tilltalande. Snygg helt enkelt. 

Vem som tagit bilden, har vi ännu ingen aning om. Ej heller hur den placerat sig, när månadens officiella jury, sagt sitt.
Resultatet presenteras på Måndagsträffen de 20 maj. Så då får vi se om vi hade samma vinnare!!

Nästa gångFOTOFOTO

Den 30 maj tar vi oss an fotofoto. Uppgiften kommer från Göran Segeholms veckoutmaningar och och behandlar något han kallar fotofoto. Det är back to basic i fotograferande, dvs en bild som inte är en del i ett koncept, en idé, eller en serie. En bild som inte behöver förklaras, analyseras eller provocera. Den kräver inte heller främmande miljöer utan det duger gott vad vi har runt omkring oss.
Kort sagt; ett vanligt foto!

Så; ta ett ”vanligt” foto på något i din omgivning och försök gör det så tekniskt skickligt och så estetiskt tilltalande som möjligt.

Skicka din bild till sven.karlander@gmail.com senast tisdagen den 28 maj. Som vanligt max 2000 pixlar på längsta sidan och en storlek av högst 1 MB. 

Bakgrund till övningen hittar du här; https://www.bildspraket.se/blog/124-fran-fotofoto-till-idefoto/

Välkommen
torsdagen 30 maj
kl 18.oo i klubblokalen.