Bildgruppen söker Vantage Point

Sammanfattning av bildgruppens träff 4 april

Dagens uppgift var begreppet vantage point. I bildteori används uttrycket för att beskriva den punkt varifrån ett motiv är betraktat (“vantage” är en kortform av “advantage”). 

Kamerans begränsningar gör att fotografer omsorgsfullt måste välja från vilken punkt ett motiv skall avbildas. För målande bildkonstnärer är valet av betraktningspunkt sällan ett problem. Råkar det stå en lastbil för huset som skall avbildas är det  enkelt att tänka bort medan fotografer är tvungna att flytta kameran-  just för att det råkar stå något i vägen. Eller för att de inte kan backa tillräckligt långt eller gå tillräckligt nära. Detta leder till alternativa sätt att betrakta ett motiv; ovanifrån, för nära eller bakifrån osv. vilket i sin tur leder till att bilden kan få fler dimensioner än den att bara avbilda ett motiv.

Uppdraget var att ta bilder utifrån;

  • Tydlighet. Välj först den vantage point som gör att motivet syns så tydligt som möjligt.
  • Estetik. Hitta den vantage point som ger dig en så estetiskt tilltalande bild som möjligt. 
  • Bildgåta. Från vilken vantage point blir ditt motiv svårast att känna igen? 

Vi hade fotograferat olika motiv och löst uppgiften på intressanta sätt men kunde konstatera att de flesta bilderna, oavsett vantage point, var estetiskt tilltalande.Ulf Svensson bjöd på reflektioner kring en artikel i Sydsvenskan från tidigare i år. Deras fotograf Hussein El-alawi samt reportern Joakim Palmkvist filosoferade runt hantverk och konst. Bild och text hittar ni här;  http://elalawi.blogspot.com

Marie höll ett kort föredrag om kollage och gjorde spridda nedslag i konsthistorien under de senaste 120 åren.

Månadens bild
Engagerade och livliga diskussioner ledde fram till en klar vinnare; nummer 19,  föreställande ett ungt par som skrattar tillsammans – med värme.
(Webredaktören: och den blev oxå månadens 1:a)

Tack till Ulf som bjöd på god tårta!

Marie stod för kvällens föredrag, som handlade om kollage

Nästa träffs, 25 april uppgift

Välj ut ett foto av en känd fotograf. Det kan antingen vara en bild du tycker eller en bild som väcker negativa känslor. Eller som kanske lämnar dig helt oberörd. Varför valde du just den? Presentera din analys på nästa möte. Om du vill några punkter att fundera kring finner du Göran Segeholms förslag till bildanalys här till höger.
Vi diskuterar tillsammans och ägnar varje bild max 10 minuter. 

Skicka namn på fotografen samt din valda bild till Sven antingen som en vanlig jpeg-fil (max 2000 pixlar på längsta sidan), som en skärmdump eller som en länk. Senast tisdag 23 april vill Sven ha din bild till adressen;  sven.karlander@gmail.com 

Månadens Bild – tema Glas 
Titta igenom bilderna i förväg på hemsidan, välj ut den som fångar temat bäst. Fundera vad i bilden som gör att du väljer just den. Vi diskuterar och jämför våra val på nästa möte. 

Kvällens Föredrag
Karin Tedenbrant diskuterar utifrån en recension av kulturskribenten Sonia Hedstrand samt Göran Segeholms funderingar kring densamma. Bifogar länkar till båda artiklarna (ev får du högerklicka och öppna som…..). 

Fika
– så klart. Få se om vi kan toppa Ulfs tårta!

Välkommen till nästa möte som blir torsdagen 25 april klockan 18. Plats FFIMs klubblokal
Fram tills dess; 
Ha det så skönt i aprilvädret

Göran Segeholms förslag till bildanalys (om man så vill)

1. Ögats resa; Bildens uppbyggnad. Focus Points. Vad ser man först vid förnyat betraktande
2. Denotation/Konnotation; namnge 5 viktiga beståndsdelar. Vilka är de? Vad associeras till dem?
3. Känslan i bilden; Sätt ord på känslan. Ange 5 element som bidrar.
4. Berättelsen i bilden; Om bilden var en roman vad handlar romanen om? Jämför med baksidestexten.
5. Vad vill fotografen? Gör en analys kring fotografens tänkta avsikt. Presentera slutsats med hjälp av argument.