Arkitekturgruppen –

Arkitekturgruppen träffades den 26 oktober 2021 för första gången sedan början av 2020 p g a pandemin. Det var verkligen roligt att ses igen och som tidigare titta på varandras bilder.

Gruppens uppgift var Arkitektur och skuggor. “Shadows poetry.” Var och en hade tagit med fem bilder, som vi tittade på gemensamt och diskuterade.

Som extra fick vi se nyligen tagna foto av en av medlemmarna, som varit på resa till Tjernobyl. Det var mycket intressant.

En annan av medlemmarna visade nya arkitekturbilder från olika städer i Tyskland och Belgien. Vi fick se exempel på gammal bebyggelse i korsvirke och också ultramoderna byggnader, som verkligen var spännande.  

Nästa Arkitekturträff blir
onsdagen den 24 november kl 18.00.  

Uppgiften är att ta bilder på bensinmackar, fem bilder med längsta sidan 2000 att ta med på ett usb. Som inspiration titta på Edward Hoppers bilder.    

Välkommen!
Christer Lindberg, Ulf Svensson, Ingrid Nilsson

foto: Ingrid