Förenings Info

Måndagsträff med (tyvärr) nya restriktioner

Men klockan sju så gav Niklas, kvällens online-producent klartecken till Helga att börja. Helga hälsade alla välkomna både de 10 i lokalen och de som satt hemma vid skärmen. Hon förklarade varför och hur kvällens program skulle gå till. Med detta sagt så gick hon snabbt in på första programpunkten. Det var redovisningen av den Bildstafett som vi har haft under hösten.
3 olika grupper med 5-6 deltagare i varje, så har varje fotograf fått en bild tillsänd och utifrån den hitta något, färg, form, innehåll och/eller känsla, som skulle inspirera till en egen bild. Denna bild hade man ca 14 dagar på sej att skicka vidare till nästa fotograf, som sedan gjorde likadant. […Läs mer …]