Blixt-Verksta´n

Blixt-Verkstán med färg – 221109

Bilderna på min sons bröllop för många år sedan i Thailand, tog jag med en enkel liten kompaktkamera. Enkel och liten MEN det gick att koppla en extern blixt till den!!!
Bilden till höger här under blev till med en liten blixt, handhållen och lite snett till vänster om min son och hans nyblivna hustru. […Läs mer …]

Fotogrupper

Porträttgruppen med parafras

Den 27 oktober samlades Porträttgruppen i lokalen för att titta på resultatet av senaste uppgiften. Där alla hade fått välja ett konstverk eller ett fotografi att göra en parafras på. En parafras är en sorts “härmning” av […Läs mer …]