Ralph Nykvist på Dunkers Kulturhus

Fotografernas fotograf – det är vad Ralph Nykvist brukar kallas.
Han hör inte till de framfusiga fotograferna. Han iakttar oftast det som sker på ett visst avstånd och av bilderna att döma är det få som varit medvetna om att de blivit fotograferade. Dessutom kan det som sker i bilderna snarare beskrivas som icke-händelser än händelser. Bilderna skildrar ofta olika former av mellanrum eller pauser: människor som går förbi eller inte ser varandra, väntan och möten som inte sker trots att personerna står sida vid sida.

Läs mer om utställningen på >> Dunkers Kulturhus

Öppen framtill  30 april 2023

Se och läs om mitt besök på Dunkers i januari
>> Connys besök på Dunkers