170420 – Mitt i prick


F
oto: Christer Lindberg


F
oto: Kjell-Åke Johansson

Några rader från Gatufoto-gruppens möte torsdagen den 20 april

Vi var ett fåtal tappra själar tio stycken, varav två ny medlemmar, glädjande.
Många av oss tyckte att temat "Mitt i prick" var lite klurigt att få till det som bild. Men duktiga och påhittiga som vi är så lyckades det bra.
Här sidan om är två exempel, dels från Christer Lindberg och dels från Kjell-Åke Johansson.

Vi enades om att nästa möte skall ske den 1 juni i föreningslokalen kl 19:00.
Robert enades om att temat till den gången är: "Övergångsställe"

Då kommer även Christer Lindberg att berätta om en mer eller mindre känd fotograf.

Välkomna den 1/6
//Robert