Bild-gruppen

Bildgruppen – bilder vi reagerar på

På torsdagens Bildgruppsmöte inledde Karin Tedebrant med att hålla ett föredrag utifrån den recension konstkritikern Sonja Hedlund skrev om Anders Petersen-utställningen på Hasselbladscenter i Göteborg. Sonja efterlyste kritiskt tänkande bland annat kring att fotografera utsatta […Läs mer …]

Bild-gruppen

Bildgruppen söker Vantage Point

Sammanfattning av bildgruppens träff 4 april Dagens uppgift var begreppet vantage point. I bildteori används uttrycket för att beskriva den punkt varifrån ett motiv är betraktat (“vantage” är en kortform av “advantage”).  Kamerans begränsningar gör […Läs mer …]

Bild-gruppen

Bildgruppen – frånvaro

Frånvaro i BildgruppenHur fotograferar man utan att lämna spår av sig själv i bilden? Denna svåra uppgift var kvällens tema. Sven inledde med bakgrunden till övningen; Inom bildkritik och bildanalys talas ibland om den frånvarande […Läs mer …]