Bilddiskussions-gruppen

Nystart i Bilddiskussionsgruppen!

Under pandemiåret försökte vi i Bilddiskussionsgruppen att hålla igång verksamheten med kommunikation via e-post. Vi hade olika aktiviteter, som att efterlikna kända fotografers bildstilar, analysera foton tagna av såväl kända fotografer som av oss själva […Läs mer …]

Bilddiskussions-gruppen

Även Bilddiskusionsgruppen drar igång

Bilddiskussionsgruppen – uppstartsmöte Bilddiskussionsgruppen håller sitt uppstartsmöte torsdagen den 9 september kl. 18.30 i klubblokalen. Vi kommer att ägna mötet åt att diskutera innehåll och mötestider för gruppen under den nya säsongen 2021-22. Vi försökte […Läs mer …]

Bilddiskussions-gruppen

Bilddiskusionsgruppen – i Sugimotos anda

Bilddiskussion – bilder i Hiroshi Sugimotos andaTill Bilddiskussionsgruppens digitala möte den 29 april var uppgiften att försöka fotografera i Hiroshi Sugimotos anda. Sugimoto är bland annat känd för sina besjälade havslandskap som han fotograferar med långa slutartider. […Läs mer …]